Cistus creticusKvět Cistus creticus.
(Sbírka botanické zahrady v Teplicích)
       
       Cist krétský (Cistus creticus) je jedním z nejběžnějšíh druhů cistů, který se vyskytuje v celém středomoří, nejčastější je však ve východní části tohoto regionu (Řecko, Turecko). Růžové květy tohoto druhu jsou velké 5 - 6 cm. V přírodě kvete během dubna a května. Tobolky C. creticus jsou poměrně velké, nápadně chlupaté a obsahují až několik set červenohnědých semen, která jsou v porovnání s ostatními druhy relativně malá. Listy jsou světle zelené, oválné, na krajích mírně zvlněné. Povrch čepele je jemně ochlupený, při dobrém oslunění a nedostatku vláhy bývá ochlupení hustší. Listová žilnatina je vnořená pod úroveň listové plochy a vytváří tak drobné síťkované rýhy. Vlastní keř C. creticus je zpravidla poměrně košatý, přibližně stejně vysoký jako široký. Dospělé keříky dosahují zpravidla výšky 50 - 60 cm.
       

Dvouletý keřík Cistus creticus.


       
       
       
Fotografie prvního květu Cistus creticus v mé sbírce.

       
       
       
       
Další květy na sebe nenechaly dlouho čekat...

       
       
       
Roční semenáče Cistus creticus.
       
Detail větvičky C. creticus s kadeřavými listy.
       
Na hlavních výhonech semenáčů je dobře patrný
přechod od juvenilních listů s rovným okrajem k
listům kadeřavým, které jsou typické pro
dospělé rostliny připravené ke kvetení.

       
       
Rašící větvička s patrnými základy
poupat.
       
Vyvinutá poupata o měsíc později.
       
Další rašící větvička,
se založeným poupětem,
schovaným mezi listy.

       
       
Rašící větvička s patrnými základy
poupat - detail
       
Vyvinutá poupata o měsíc později - detail.
       
Další rašící větvička,
se založeným poupětem,
schovaným mezi listy - detail.
       

Fotografie z přírody:

       
       
       
Opuštěný olivový háj v jihozápadním Turecku s
řídkým výskytem Cistus creticus a C. salviifolius.
       
Keř C. creticus v zápoji ostatní vegetace.
       
Nápadně srstnaté tobolky C. creticus v
zapadajícím slunci.

       
       
Skupina tří druhů cistů. Cistus creticus je možné
vidět neblížte v předu (nápadné tobolky).
       
Bohatě plodící keř C. creticus.
       
Detail větve C. creticus s množstvím
velkých chlupatých tobolek.
       
       
       
Lokalita u zátoky Akbük Limani v jihozápadním Turecku.
Souvislý porost tří druhů cistů: Cistus creticus,
C. parviflorus a S. salviifolius.
       
O úroveň výš...         Na hlavní stránku...

Back to general level...         Main page...