Cistus salviifolius

       
       
       
Rok staré semenáče Cistus salviifolius.


       
               
               
       
Větvičky Cistus salviifolius na konci
vegetačního období.


       
       

Fotografie z přírody

       
       
       
Lokalita u zátoky Akbük Limani v jihozápadním Turecku.
Dospělý exemplář C. salviifolius je možné vidět
uprostřed snímku jako povadlý, hráškově zelený keřík.
       
Lokalita u zátoky Akbük Limani v jihozápadním Turecku.
Souvislý porost tří druhů cistů: Cistus creticus,
C. parviflorus a S. salviifolius.

       
Semenáče Cistus salviifolius na lokalitě
Karacasogut v jihozápadním Turecku.
       
       
       
Semenáče C. salviifolius vzešlé mezi uhlíky na spáleništi
dobře dokumentují vazbu cistů na periodické požáry.

       
O úroveň výš...         Na hlavní stránku...

Back to general level...         Main page...