Obecné informace o rodu Cistus

       V této sekci webu www.cistus.cz jsou shrnuty (a v budoucnu rozšiřovány) obecně platné informace o rodu Cistus. Informace o jednotlivých druzích a křížencích jsou součástí "galerie", informace o pěstování jsou pak zařazeny v sekci "pěstování". Zde uvedené informace jsou tématicky rozděleny do několika "článků", k nimž vedou následující odkazy…
Dva hybridní cisty: Cistus x cyprius a
čistě bílý Cistus x aguilarii.

Cistus salviifolius v jihozápadním Turecku.
Cisty jsou (pouze v náhledu) označeny šipkou.
O úroveň výš...         Na hlavní stránku...

Back to general level...         Main page...